ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ : DN 20S-2

Ιδανική για σύνδεση με το ηλιακό σας και την μονάδα αερίου.

Η θερμοστατική βαλβίδα DN 20S-2  περιορίζει την θερμοκρασία του ζεστού νερού που τροφοδοτεί τις βρύσες σας,.  Είναι ιδανική για εγκαταστάσεις που έχουν και  ΗΛΙΑΚΟ θερμοσίφωνα και ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΥ .

Η βάνα έχει δύο εισόδους και μία έξοδο.

Στις δύο  εισόδους της βάνας  έχουμε το κρύο νερό δικτύου πόλης και το ζεστό νερό του ηλιακού. Η έξοδος , της οποίας την θερμοκρασία ορίζουμε εμείς, π.χ. 50 ο C,  οδηγείται στην ΕΙΣΟΔΟ του  νερού κατανάλωσης της  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΕΡΙΟΥ.

Αν το νερό είναι 50 ο C η μονάδα αερίου δεν ενεργοποιείται και αφήνει απλά το νερό να διέλθει δια μέσου του πλακοειδού  εναλλάκτη  και να συνεχίσει προς τις βρύσες.  Αν το νερό είναι χαμηλότερης θερμοκρασίας των 50 ο C, ενεργοποιείται η μονάδα τόσο όσο να καλύψει την θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας νερού και της επιθυμητής.

Με αυτό τον τρόπο και προστατεύουμε το κύκλωμα ζεστών νερών της μονάδας αερίου από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του νερού του ηλιακού και επιτυγχάνουμε μεγάλη οικονομία από την σωστή διαχείριση των ζεστών νερών .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έξοδος νερού χρήσεως  35 – 55 οC

Είσοδος κρύου νερού 4 – 29 οC

Είσοδος ζεστού νερού  50 – 99 οC

Παροχή 26,67 λίτρα το λεπτό

Πίεση λειτουργίας 0,03- 1 Μpa

Ιδανική πίεση λειτουργίας  0,1-0,5 Μpa

Απόκλιση θερμοκρασίας  ± 2οC

Συνδέσεις ¾’’