Χυτοσιδηροί λέβητες

ΣΕΙΡΑ Ν

 30.000 – 120.000  kcal/h

ΣΕΙΡΑ Q

140.000 – 600.000 kcal/h

ΣΕΙΡΑ H

480.000 – 1.300.000 kcal/h