Λέβητες Βιομάζας

Στερεών καυσίμων

20.000 – 70.000 kcal/h

Πέλλετ

Μονάδα νερού (ΥΔΡΩ)