ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ :  ΒΧΗΧ15

Το σχήμα είναι ενδεικτικό ενός τρόπου σύνδεσης των βαλβίδων και δεν είναι δεσμευτικό.

H  βαλβίδα εκτροπής έχει μία ΕΙΣΟΔΟ και δύο ΕΞΟΔΟΥΣ.  Δέχεται το ζεστό νερό του ηλιακού και εάν αυτό είναι θερμοκρασίας χαμηλότερης π.χ. των

40 ο C  το οδηγεί προς την μονάδας αερίου για να το θερμάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία που θέλουμε. Εάν το νερό του ηλιακού είναι θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 40 ο C το οδηγεί κατευθείαν στην κατανάλωση ή στην θερμοστατική βαλβίδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έξοδος νερού χρήσεως  35 – 55 οC

Είσοδος κρύου νερού 4 – 29 οC

Είσοδος ζεστού νερού  50 – 99 οC

Παροχή 26,67 λίτρα το λεπτό

Πίεση λειτουργίας 0,03- 1 Μpa

Ιδανική πίεση λειτουργίας  0,1-0,5 Μpa

Απόκλιση θερμοκρασίας  ± 2οC

Συνδέσεις ¾’’