ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Η αντιπαγωτική βαλβίδα BXFD20 προστατεύει αποτελεσματικά την εγκατάσταση σας, το ηλιακό σας  ή  την μονάδα αερίου από τον παγετό του χειμώνα.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους 8 ο C η βαλβίδα αρχίζει να ανοίγει  εξασφαλίζοντας μια  πολύ μικρή ροή νερού, αρκετή να μη παγώσουν οι σωλήνες.  Η  βαλβίδα ανοίγει προοδευτικά μέχρι τους  4 ο C .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

Εύρος λειτουργίας -30 έως 90 οC

Θερμοκρασία ανοίγματος βάνας  4 οC

Θερμοκρασία κλεισίματος βάνας  8 οC

Απόκλιση θερμοκρασίας +/- 2 οC

Συνδέσεις ¾’’